Tips komend schooljaar en pesten

Tips komend schooljaar en pesten

Dit omdat ik ouders/verzorgers spreek die niet weten wat te doen tegen pesten en wat de school kan doen. Deze vraag is toegenomen sinds Corona. Er zijn veel verandering geweest in de groepsdynamiek. Ieder kind heeft dit thuis anders ervaren en neemt daar iets van mee de klas in. Ook voor docenten was dit een uitdaging en hebben hun uiterste best gedaan.

Hopelijk maken we in september een goede start van een nieuw schooljaar. Hierbij alvast een aantal tips om te bekijken:

1. Wet Veiligheid op school

Deze wet regelt dat scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs zich inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid op school verbeteren. Zie deze link: https://lnkd.in/g2Yybam

2. Heeft je school een antipest-protocol? Top! Vraag deze gerust op bij de school. Wat staat erin? Hoe pakken ze het pesten aan? Bij wie kan jij en je kind terecht als je te maken krijgt met pesten?

3. Vaak gebeurt pesten in de pauze. Bij een aantal gevallen is de ‘echte docent’ met pauze en zijn er overblijf-juffen of andere pedagogische medewerkers die op de kinderen letten.
Zo heb ik een aantal keer ervaren dat het kind het meld bij de persoon die dan toezicht houdt, alleen gaf deze persoon het niet door aan de docent. Zo geloofde het kind niet meer in hulp vragen, want er gebeurde toch niks. Zonde!
Vraag de docent of die op de hoogte is van wat er op het schoolplein gebeurd. De docent kan dan actie ondernemen en zorgen voor toezicht.

4. Je kind kan het soms niet alleen oplossen. Blijf melden en neem je kind serieus. De school kan bijvoorbeeld de ouders van de pesters inlichten, er kan een gesprek komen -zonder schuldvraag- dus een gesprek met oplossingen. Er zijn bij pesten geen winnaars. Het is voor alle partijen fijn als het wordt opgelost.

5. Goed begin is het halve werk! Kaart ‘De week tegen pesten’ aan deze is van 27 september t/m 1 oktober. Het voorkomen en aanpakken van pesten vraagt natuurlijk het hele jaar door aandacht. Maar door mee te doen aan de ‘Week Tegen Pesten’ maak je een goede start. De Stichting Omgaan met Pesten -waar ik bij aangesloten ben- heeft een mooi gratis lespakket voor scholen. Zo heeft de klas een goede start van het schooljaar. https://lnkd.in/gjuhyz5

Kan jouw kind meer zelfvertrouwen gebruiken en wil het zelf ontdekken hoe die kan omgaan met vervelend pest-gedrag? Maak dan kennis met de Sta Sterk training.

Deze 10 weekse groepstraining start op woensdag 15 september in Haarlem en er is nog plek!

Naast dat je kind zelf sterker in zijn schoenen gaat staan, zijn er ook ouderavonden en kan je op eigen initiatief de docent erbij betrekken.

Samen maken we het verschil 😃💪🏻

20-7-2021 14:23